callanspeedschoolcallan
menu
 
o metodzie oferta nasze placówki cennik

Zajęcia w placówkach Speed School

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne *
Godzina lekcyjna w grupie :

8 - 12 osób - 14 zł / osoba
5 - 7 osób - 18 zł / osoba
4 osoby - 21 zł/ osoba
3 osoby - 28 zł/ osoba
2 osoby - 42 zł/ osoba
1 osoba - 85 zł/ osoba

Płatności dokonywane są co miesiąc „z góry” za wszystkie zajęcia przypadające w danym miesiącu. Ponadto każdy uczeń w pierwszym miesiącu nauki wpłaca 200 zł zaliczki za ostatni miesiąc nauki przypadający w danym semestrze (za styczeń w semestrze jesiennym, za czerwiec w semestrze wiosennym). Wpłata zaliczki jest równoznaczna z deklaracją nauki do końca semestru, w którym ją rozpoczął. W przypadku rezygnacji z nauki przed końcem semestru zaliczka nie podlega zwrotowi.

*Godzina lekcyjna w Metodzie Callana trwa 50 min.

Zajęcia u klienta
Godzina lekcyjna* w grupie :
1 - 5 osób - 70 zł / grupa (np. 35 zł za osobę w grupie dwuosobowej)

Płatności dokonywane są co miesiąc „z góry” za wszystkie zajęcia przypadające w danym miesiącu.

*Godzina lekcyjna w Metodzie Callana trwa 50 min.

Rabaty:

Wpłata za 3 m-ce z góry - 3%
Wpłata za 5 m-cy z góry - 5%
Wpłata za 10 m-cy z góry - 8%

Sposoby płatności

Gotówką :
W biurze Speed School w Sulejówku przy ul. Jana III Sobieskiego 11 A
lub w poszczególnych placówkach we wskazanym terminie.

Przelewem:
Speed School,
ul. Jana III Sobieskiego 11 A,
05 - 070 Sulejówek
Bank : Lukas Bank o/Sulejówek
Nr konta 72 1940 1076 3064 9154 0002 0000

Wzór przelewu :

Odbiorca : Speed School
05 - 070 Sulejówek
ul. Jana III Sobieskiego 11 A
Nr rachunku 72 1940 1076 3064 9154 0002 0000

Zleceniodawca : Jan Kowalski
02 - 710 Warszawa
ul. Storczykowa 8

Tytułem : Za udział w kursie 10/2006
Za Agnieszka Kowalska - lokalizacja Grochów

W tytule przelewu należy koniecznie umieścić informację o tym za jaki okres nauki oraz za kogo dokonywany jest przelew wraz z informacją w której z placówek dana osoba się uczy.

 

 
tlumaczenia test wstepny materialy

Metoda Callana | Cennik (C) 2006-2007 Speed School. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt: e-mail info@metodacallana.org
tel. 022 760 00 65, tel./fax 022 783 56 74, tel. kom. 0-661 916 618