callanspeedschoolcallan
menu
 
o metodzie oferta nasze placówki cennik

Czym jest Metoda Callana?

Organizacja Metody Callana (CMO) opracowała Metodę, która skraca
4-krotnie czas studiowania języka angielskiego. Jest to metoda odpowiednia dla
studentów wszystkich narodowości, w każdym wieku, bez względu na cel
studiowania i indywidualne zdolności językowe. Jesteśmy pewni, iż stosując
Metodę Callana każdy student jest w stanie nauczyć się języka angielskiego.

Dlaczego warto wybrać Metodę Callana ?

Metoda Callana, stosowana przez setki szkół na całym świecie, jest skutecznym,
przemyślanym i sprawdzonym w sposobem nauczania języka angielskiego polegającym na niezwykle intensywnej pracy podczas zajęć. Metoda ta oparta jest na kontrolowanej i kierowanej przez nauczyciela konwersacji.

Cztery razy szybciej

Szkoła językowa stosująca Metodę Callana uczy angielskiego cztery
razy szybciej, niż szkoły stosujące inne metody. Jest to możliwe dzięki temu, że
na zajęciach słuchacz bierze aktywny udział w lekcji i mówi po angielsku ponad
cztery razy więcej, niż przy innych metodach nauczania. Czas każdej lekcji jest
wykorzystany w 100%.

Cztery razy taniej

Czterokrotnie krótszy czas nauki oznacza czterokrotnie niższe koszty, ponieważ
słuchacz płaci za czterokrotnie mniejszą liczbę godzin.

Skuteczna i sprawdzona metoda

Metoda Callana jest odpowiednia dla wszystkich, niezależnie od poziomu
zaawansowania, celu nauki, wieku i indywidualnych uzdolnień. Szybkie tempo
nauki pozwala pokonać nudę i dekoncentrację, a starannie opracowany system
powtórek pomaga w trwałym zapamiętaniu materiału. Materiał podzielony jest
na krótkie etapy zakończone egzaminami, które warunkują przejście do
następnego etapu. Dzięki temu słuchacz jest zawsze w odpowiedniej dla siebie
grupie, a także na bieżąco sprawdza własne postępy w nauce.

Pokonywanie nieśmiałości w mówieniu

Każdy słuchacz jest zmuszony do słuchania i mówienia przez całą lekcję, nie
jest możliwe być obecnym w klasie i nie uczyć się. Cała lekcja odbywa się w
języku angielskim - nauczyciel przez cały czas zadaje pytania, a słuchacze muszą
na nie odpowiadać. Pozwala to słuchaczom na przełamanie bariery
nieśmiałości i pomaga opanować płynność mówienia - każdy mówi równie intensywnie, szybko i łatwo osiągając zdolność do konwersacji w
języku angielskim.

Kurs jest kompletny

Kurs kładzie zdecydowany nacisk na konwersację, nie pomijając przy tym
czytania, pisania i gramatyki. Metoda Callana uczy dobrze rozumieć mówiony
język oraz płynnie mówić, czytać i pisać.

Łatwa, interesująca i przyjemna

Słuchacze odbierają Metodę Callana jako łatwą, interesującą i przyjemną.
Szybkie postępy w nauce są bardzo motywujące i nastawiają entuzjastycznie do
dalszej pracy. W czasie kursu nie ma zadań domowych, a częste
powtarzanie materiału na zajęciach ogranicza konieczność nauki własnej w
domu.

Jak wygląda lekcja?

 

 
tlumaczenia test wstepny materialy

Metoda Callana | O metodzie (C) 2006-2007 Speed School. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt: e-mail info@metodacallana.org
tel. 022 760 00 65, tel./fax 022 783 56 74, tel. kom. 0-661 916 618